Общи условия за ползване

Общи условия за ползване, поръчки и закупуване на стоки от интернет магазин за дрехи и обувки Stylezone.bg.

I. Общи условия
Приемането на настоящите Общи условия е задължително, за да можете да използвате услугите на онлайн магазина Stylezone.bg, наричан Сайт.
С приемането им, имате правото да използвате услугите на Сайта за нетърговски цели.
Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време, като промените влизат в сила и са задължителни за всички потребители от момента на публикуването им в сайта на Stylezone.bg. С приемането на настоящите Общи условия, Вие се обвързвате и с последващите възникнали промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.
Предлаганите продукти и изпълнението на поръчките получени чрез Сайта е само и изцяло ангажимент на Търговците предлагащи своите продукти в платформата на Сайта, както и всички произтичащи от това ангажименти.

II. Предмет и обхват на общите условия
(1) Настоящите Общи условия са достъпни за всеки посетител, като се публикуват на видно място в www.Stylezone.bg и уреждат:
- условията за ползване на уебсайта www.Stylezone.bg от Потребителите;
- реда, условията и начините за осъществяне на сделки за покупко-продажба между Търговците (Продавачите) и Потребителите на Сайта, както и правата и задълженията им по сключените сделки, сроковете и начините за доставка, плащането им и реда за връщане или замяна на закупените стоки.
(2) Приемането на Общите условия от Потребителите на Сайта е задължително условие за сключването на сделки с регистрираните в сайта Търговци (Продавачи) и за осъществяване на доставка на поръчаните стоки. Ако Потребителите не са приели Общите условия, всеки от регистрираните Търговци не е задължен да влиза в правоотношения и да извършва сделки с тях. 
(3) Настоящите Общи условия се приемат чрез маркирането на полето “Прочел съм и съм съгласен с Общите условия за ползване” в рамките на процедурата по регистрация или задаване на поръчка от Потребители и гости на Сайта. 
С поставяне на отметка Потребителят декларира, че е прочел и приема Общите условия, като извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

ІII. Общо описание на сайта и предлаганите услуги
Сайтът представлява електронен магазин с интернет адрес: www.Stylezone.bg, чрез който Потребителите могат да правят онлайн поръчки на стоки и да ги закупуват от регистрираните на Сайта продавачи или Търговци. Стоките, предлагани в Сайта от регистрираните Търговци, са представени на Потребителите със снимки и подробни описания на техните характеристики и цени. 
В сайта могат да бъдат закупени единствено стоките, които могат да бъдат добавяни във виртуалната количка и след това успешно поръчани. Цялата информация относно стоките, техните характеристики, размер, цвят, състав, наличност и други се предоставя от производителя. Тя е описана в страницата на всеки продукт, както и върху самия продукт. Онлайн магазинът представя и предлага стоката на Търговците и НЕ носи отговорност за грешна информация за стоката. Информация за наличност на продукт се предоставя от Търговеца или производителя, като онлайн магазинът НЕ носи отговорност при липса на вече поръчан продукт.
Изображенията и снимките на продуктите качени в сайта имат информативен характер, като описват общите характеристики и вид на продуктите и целят потребителят да добие представа за вида на продукта. Възможно е явно несъответствие на продукта с показаната снимка, за което онлайн магазинът НЕ носи отговорност. Възможно е неосъответствие в прошивката, шевовете на всички артикули (за продукти от сектор Спално Бельо и други)

Чрез Сайта Потребителите могат да се регистрират и създават собствен клиентски профил, подлежащ на редактиране, или да ползват услугите на Сайта като Потребители гости, без да е необходимо създаване на клиентски профил. 
Потребителите могат да получават актуална информация за нови стоки, както и да изпращат електронни изявления, свързани със сключените сделки. 

На база на сключени договорни отношения с посочените куриерски фирми, доставките на поръчаните и налични стоки се извършва съгласно посочените условия за доставка. Към посочените цени за доставка могат да бъдат начислени допълнителни такси, ако пратката надвишава 5 кг. или ако клиентът желае доставката да бъде с фиксиран час. При наложен платеж към тези цени се начислява комисионна такса от 1.2%, като таксата може да бъде безплатна за клиентите, при изрично посочване на тази информация в секцията за "Доставка".
Плащането на избраните стоки в онлайн магазин Stylezone става с наложен платеж, т.е. в брой при доставката от куриера (или по друг начин уточнен със съответния Търговец в Сайта).
При поръчки съдържащи един продукт, който е на стойност над 500.00лв се изисква задължително плащане по банков път.
При поръчки съдържащи сбор продукти, които са на стойност над 2000.00 лв се изисква задължително плащане по банков път.

Всяка стока, закупена от онлайн магазин за дрехи и обувки Stylezone, може да бъде заменена или върната с представяне на касова бележка, в рамките на 14 дни от датата на закупуването й.
Стоките, които Потребителите желаят да върнат или заменят трябва да са в отличен първоначален търговски вид, както и да бъдат с оригиналните си етикети. Ако тези условия не са налице и стоката е повредена, то търговците си запазват правото да не я заменят, съгласно инструкциите и правата за връщане на стоки, предвидени от закона.
Не подлежат на връщане стоки като бельо, бански костюми и ваучери за подаръци!

IV. Регистрация в Сайта
За да има правото да извършва поръчки за закупуване на стоки от Сайта, Потребителят трябва да е попълнил електронната форма за поръчка. При попълването й Потребителят е длъжен да представи вярна информация за своята самоличност и другите изискуеми във формата данни. Потребителят гарантира, че предоставените данни са пълни, верни и точни и при промяната им ще ги актуализира своевременно. 
При попълване на данните си в регистрационната форма и натискане на бутона “Прочел съм и съм съгласен с Общите условия за ползване”, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва безусловно. 
Потребителят получава електронно писмо на посочения от него имейл адрес. 
Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на обявените при поръчката обстоятелства и лични данни. 
В случай, че Търговецът установи неверни данни на свой Потребител, той има право да прекрати изпълнението на поръчката.

V. Ограничаване на отговорността
Всички предлагани от Сайта стоки се базират на данни и информация, получени от Търговците, чиито продукти се предлагат в Сайта. Затова не можем да гарантираме и не носим отговорност, ако поместените данни в Сайта са непълни, неактуални или неверни. 

Сайтът Stylezone.bg не носи отговорност, ако поръчана стока не бъде доставена до Потребителя от съответния Търговец или доставената стока не е с очакваното качество. В тези случаи Потребителят трябва да потърси отговорност и обезщетение директно от съответния Търговец (Продавач).
Сайтът Stylezone.bg не носи отговорност за последствия и евентуални вреди, които се резултат от непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други причини за достъпа, използването или невъзможността за достъп до Сайта.

Администраторът на Сайта не носи отговорност за вреди от публикации, мнения и коментари под продуктите в Сайта, включително и за увреждане на здравословното състояние на Потребителите в резултат на подобни. 
В случай на преодоляване на мерките за сигурност и последваща загуба или разпространение на информация, достъп или ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия Администраторът на Сайта не носи отговорност.
Администраторът на Сайта не носи отговорност за вредите и последствията, в случай на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя. При съмнения за проникване в клиентския профил всеки Потребител трябва веднага да подаде сигнал до Търговеца.

VI. Конфиденциалност
​Сайтът Stylezone.bg защитава личните данни на Потребителите, предоставени при попълване на електронните форми за регистрация. Всеки Доставчик може да ползва личните данни единствено и само за приемане и изпълнение на поръчки или за връзка с Потребителите при възникнали казуси, свързани с поръчката. Предоставяне на личните данни е възможно, само когато е изискана информация от държавни органи или лица, оправомощени със закон. 

При желание на Потребителя, клиентският му акаунт, заедно с цялата прилежаща информация, може да бъде изтрит от базата данни.
Сайтът и всеки доставчик предприема съответните мерки за защита на личните данни съгласно Закона за защита на личните данни. 

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява личните му данни да бъдат обработвани за целите на събирането на статистическа информация за посещаемост на Сайта, изготвяне на вътрешни анализи и статистики, както и за целите на директния маркетинг на Stylezone.bg.

Вие давате съгласие да получавате от нас рекламни съобщения на електронната си поща, на мобилните си телефони, пуш-нотификации или известия, публикувани на Платформата. Съгласни сте, че всички споразумения, уведомления, разкривания на информация и друга кореспонденция, която Ви предоставяме по електронен път, ще се считат като да са съставени в писмена форма. В случай в който и да било момент решите, че не желаете да получавате рекламни съобщения на електронната си поща, Вие можете да се отпишете от възможността да получавате такива съобщения, като въведете вашият телефонен номер ( с който сте  регистриран в платформата) като последвате линк Stylezone.bg/otkaz или да изберете линка в съобщението на електронната Ви поща, но моля имайте предвид, че част от тези съобщения са необходими във връзка с осъществяването на нареждане за закупуване/продажба, както и че от такива съобщения не можете да се отпишете, в случай че купувате или продавате.

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава съгласието си да получава търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия. 
 

VII. Закупуване

Ако сте купувач на артикул и заявката Ви е приета от продавача, Вие сте длъжни да изпълните условията по сделката с продавача. В случай на продажба на стоки, които са налични за продажба на дребно на пазара, Търговците, ползващи Платформата, сами преценяват дали да сложат обичайна пазарна цена на дребно за продаваните артикули или не. 

VIII. Продажби

Всеки Търговец може да публикува или да предоставя информация за публикуване в платформата на продуктите си за продажба. Всеки Търговец може предлага за продажба или да извършва продажби само на артикули, които са в съответствие с приложимото законодателство. Трябва да имате правоспобността да предлагате за продажба или да продавате тези артикули съгласно приложимото законодателство. Крайната цена на артикул включва всички данъци и такси.
 

IX. Потребителски профил и Задължения във връзка с регистрацията

Когато се регистрирате като член на Платформата от Вас е било или ще бъде изискано да предоставите определена информация, както и да регистрирате потребителско име и парола, за да използвате Платформата.

Във връзка с регистрацията Ви за член на Платформата:

- Давате съгласие да уведомите незабавно Stylezone.bg за всяка нерегламентирана употреба на Вашата парола и потребителско име или за всяко друго нарушаване на сигурността. При никакви обстоятелства Stylezone.bg няма да носи отговорност за загуби, пропуснати ползи или каквито и да било други вреди, възникнали в резултат на разкриване от Ваша страна на потребителското Ви име и/или парола.

- Ще предоставите вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си, така както е посочено в регистрационната форма или при поръчка.

- Вие отговаряте за запазване на поверителността, ограничаване достъпа до и употребата на Вашето потребителско име и парола, като носите отговорност за всяко действие, което се осъществява от Вашия потребителски профил.

Нашата цел е да осигурим достъп до уеб сайта по всяко време, но независимо от това си запазваме правото да прекратим дейността му по всяко време и без предизвестие. Вие приемате, че достъпът до услугите може да бъде нарушен, за да бъдат извършени подобрения по уеб сайта, планирана поддръжка или поради друга външна причина, извън нашия контрол.